Checklista över Nordens kärlväxter (Checklist of Vascular Plants of Scandinavia)

URL: http://www.euphrasia.nu/checklista/

„Checklista över Nordens kärlväxter – version 2013-04-23. THOMAS KARLSSON och MAGDALENA AGESTAM. Checklistan avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter.