PLANTS Database

URL: http://plants.usda.gov/adv_search.html

The PLANTS Database provides standardized information about the vascular plants, mosses, liverworts, hornworts, and lichens of the U.S. and its territories.

Den virtuella floran (Flora of Sweden)

URL: http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

„Sökning sker från ‚Den virtuella florans‘ välkomstsida vilken man snabbast når genom att klicka på logotypen, upptill eller nertill på sidorna. Det går att söka på svenska och latinska namn, men också på norska, danska, isländska, engelska och tyska namn. Även vanliga latinska och svenska synonymer, samt svenska eller latinska släkt- och familjenamn är sökbara.“

Checklista över Nordens kärlväxter (Checklist of Vascular Plants of Scandinavia)

URL: http://www.euphrasia.nu/checklista/

„Checklista över Nordens kärlväxter – version 2013-04-23. THOMAS KARLSSON och MAGDALENA AGESTAM. Checklistan avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter.

Schweizerische Orchideenstiftung (SOF)

URL: https://orchid.unibas.ch/site.home.php

Zusammen mit dem Herbarium Renz wurden die Orchideen-Herbarbelege der Sammlungen Bernoulli & Cario, Basler Botanische Gesellschaft (BBG) und des Botanischen Instituts der Universität Basel digitalisiert. Diese Bilder von etwa 25’000 Orchideen-Herbarbelegen sind online verfügbar via Datenbanksuche.